Dim Önyüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Barajı ve Hes-122,89Gwh/yıl Enerji Üretimi ve 47,30milyon m3 içme Suyu Temini ve 5312 hektar sulama Alanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Antalya / TÜRKİYE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16