Dim Önyüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Barajı ve Hes-122,89Gwh/yıl Enerji Üretimi ve 47,30milyon m3 içme Suyu Temini ve 5312 hektar sulama Alanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Antalya / TÜRKİYE
1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14  15